Ga naar de inhoud


Lambertusbode
MAART 2024 – DE GOEDE WEEK EN PASEN 2024
Jaargang: 5 nummer: 3 2024
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 maart t/m 31 maart 2024

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 4 omvat: 1 april 2024 t/m 30 april 2024.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 8 maart 2024 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 1 en 14(donderdag) maart
14.30 uur Amaliahof 8 en 22 maart

KERKAGENDA:

Vrijdag 1 maart
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Zaterdag 2 maart
19.00 uur Swalmen
Jrd. overl. ouders Cor Lensen en Thea Lenssen-Vrolijks;
Jrd. Nellie Kessels-Derks en voor Pierre Kessels.

Zondag 3 maart: 3e Zondag Veertigdagentijd “ De ware tempel ”
9.00 uur Boukoul
10.30 uur Swalmen

Zaterdag 9 maart
19.00 uur Swalmen
Piet Clumpkens

Zondag 10 maart 4e Zondag Veertigdagentijd “ Gods gave ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans;
Overleden ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg;
Jo en Miet Schouenberg-Sieben.
Fam. Hendriks – Ridderbeeks
Vrijdag 15 maart Swalmen in de middag
heilig huwelijk van: Vito Thijssen en Siraz Hadacian

Zaterdag 16 maart
19.00 uur Swalmen m.m.v. Margriet en Jos Hodselmans
Lenie Willems-Cox vwg. de verjaardag
Jaardienst Rob Sillen en Jo
Zondag 17 maart: 5e Zondag Veertigdagentijd “ Als een graankorrel ”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Jo Beek en Helena Beek-Cox.
10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Piet en Jo de Wit-Gommans; Toos Kessels-Berben.

Zaterdag 23 maart VOORSTELLINGSMIS COMMUNIKANTEN
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

Zondag 24 maart Palm- of Passiezondag “ Losmaken ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Zeswekendienst Betsie Geraedts-Wijkman en voor
Harrie Geraedts;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders, fam. Suilen;
Annie Janissen-Stemkens, vwg de verjaardag.

Donderdag 28 maart WITTE DONDERDAG(Instelling van de Eucharistie)
“ Doe zoals Ik ”
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

20.00 uur Swalmen. Nachtelijke aanbidding in de Mariakapel
(De hele nacht is de kerk open en bent u welkom voor een kort of langer bezoek
in stilte aan onze lieve Heer, in de verwarmde Mariakapel. U bent welkom.)

Vrijdag 29 maart GOEDE VRIJDAG “ Hoog verheven ”
HERDENKEN VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER
15.00 uur Swalmen bidden van de Kruisweg in de kerk
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
herdenkingsdienst met kruisverering

Zaterdag 30 maart STILLE ZATERDAG EN DE PAASWAKE “ Levend voor God ”
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Fons Bovée; Frans Wijnhoven;
Overl. ouders Loek en Riny Peeters-Dingelstad.
Piet Clumpkens;

Zondag 31 maart: HOOGFEEST VAN PASEN ” Ten leven gewekt ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Jrd. Lei Obers
Jrd. Jo de Wit-Gommans en tevens voor Piet de Wit;
Tiny Konings; Pastoor René Adriaens;
Overl. ouders Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen
en Trudy Suntjens-Trepels;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Tiny Konings;
Overledenen van de familie Houwen;
Jrd. Mia Beckers en overleden familieleden;
Overl. echtp. Frans Hermans en Gert Hermans-Konings;
Andeas ten Have;
Overl. ouders Rud Crasborn en Clariet Crasborn-
Walschot en overleden familieleden.

Speciale uitnodiging voor HET HEILIG TRIDUÜM:
Witte Donderdag + Goede Vrijdag + Stille Zaterdag.
Wij wensen een ieder fijne Paasdagen toe en tot ziens in de kerk.
Het kerkbestuur en vrijwilligers

De minimale Kerkbijdrage voor 2024 is vastgesteld op € 130,-
Heel veel dank voor uw bijdrage 2024.
HET KERKBESTUUR

Graag nodig ik u uit mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Omdat onze kerken een ANBI-status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar,
periodieke giften over een looptijd van minimaal 5 jaar zijn zelfs volledig aftrekbaar
van het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht in het parochiekantoor.
Heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets (penningmeester)

Home » LAMBERTUSBODE MAART 2024 EN DE GOEDE WEEK / PASEN 2024

LAMBERTUSBODE MAART 2024 EN DE GOEDE WEEK / PASEN 2024