Ga naar de inhoud

Deze website nóg beter maken?

De website Zjwame Aktueel is bedoeld om activiteiten/evenementen/ bijeenkomsten in Swalmen breed onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen verenigingen/organisaties redactionele stukjes plaatsen waarin bijvoorbeeld verslag gedaan wordt van bepaalde activiteiten of waarin een oproep aan inwoners van Swalmen wordt gedaan.

Verenigingen/organisaties en organiserende commerciële partijen kunnen daartoe een account aanmaken op de website. Er wordt bij inschrijving een onderscheid gemaakt in commerciële en niet-commerciële partijen.

In bijzondere gevallen kunnen ook individuele personen verzoeken om een account.

Om een account aan te vragen kunt u het formulier op deze pagina invullen. Hiervoor moet u akkoord gaan met het reglement.

Het bestuur van de Dorpsraad beslist uiteindelijk aan wie een account wordt toegekend.

 

Lees het reglement vóórdat u een account gaat aanvragen.

Voor overige vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Account aanvragen