Ga naar de inhoud

De website Zjwame Aktueel is bedoeld om activiteiten/evenementen/ bijeenkomsten in Swalmen breed onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen verenigingen/organisaties redactionele stukjes plaatsen waarin bijvoorbeeld verslag gedaan wordt van bepaalde activiteiten of waarin een oproep aan inwoners van Swalmen wordt gedaan.

Verenigingen/organisaties en organiserende partijen kunnen daartoe een account aanmaken op de website. 

Het bestuur van de Dorpsraad beslist uiteindelijk aan wie een account wordt toegekend.

  • Een account kan aangevraagd via een aanmeldbutton op de website.
  • Degene (persoon of organisatie/vereniging) op wiens naam het account is geregistreerd is zelf verantwoordelijk voor tijdigheid, juistheid en volledigheid van de geplaatste berichten op Zjwame Aktueel.
  • De Dorpsraad is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuist vermelde data, type-en/of spelfouten dan wel onvolledige of onjuiste berichtgeving anderszins.
  • Van degenen die een account hebben wordt verwacht dat zij zich onthouden van berichten die – op welke wijze dan ook – als aanstootgevend of discriminerend kunnen worden ervaren.
  • Berichten zijn zodra deze zijn aangemaakt direct op de website zichtbaar.
  • Door of namens de Dorpsraad worden geplaatste berichten periodiek gemonitord. Indien hierbij blijkt dat fatsoensregels worden overtreden, dan is de Dorpsraad gerechtigd dergelijke berichten zonder voorafgaande melding, laat staan toestemming te verwijderen.
  • Bij een ernstige overtreding van deze spelregels – zulks ter beoordeling aan het bestuur van de Dorpsraad – kan een account worden verwijderd.

Wilt u een account aanvragen, klik dan hier.