Ga naar de inhoud

Over 'Zjwame Aktueel'

OVER ‘ZJWAME AKTUEEL’

De Dorpsraad Swalmen heeft het initiatief genomen voor de website www.zjwameaktueel.nl om een gebundeld overzicht te creëren van activiteiten die in Asselt, Boukoul en Swalmen plaatsvinden. 

‘Zjwame Aktueel’ is bedoeld voor activiteiten die door verenigingen en organisaties in Swalmen worden georganiseerd denk bijvoorbeeld aan een buitenspeeldag voor de jeugd; intocht St Nicolaas; de traditionele motortocht van Kindervakantiewerk; het zomeravondconcert van de harmonie; de boekenmarkt; Sjwaampop, maar ook bijvoorbeeld voor een aankondiging/overzicht van kerkdiensten en sportwedstrijden.

Tot eind 2019 voorzag weekblad ‘t Zjwaemke (in elk geval voor een deel) in deze behoefte, maar met het verdwijnen van ‘t Zjwaemke is ook daaraan een einde gekomen.

Op deze website kunnen organisatoren van activiteiten die in Swalmen plaatsvinden aankondigingen en berichten daarover kwijt. De website komt overigens niet in de plaats van de eigen communicatiekanalen van verenigingen en organisaties voor hun eigen leden/achterban. 

Ook staat de website ter beschikking voor degene die – anders dan een aankondiging voor een activiteit – iets te melden heeft dat voor de bezoekers van ‘Zjwame Aktueel’ interessant of van belang kan zijn. 

Commerciële-, reclame- of propaganda-uitingen laten we niet toe op de website. Maar een horeca-ondernemer, die potentiële gasten attent wil maken op het optreden van een band bijvoorbeeld, kan dat wel op ‘Zjwame Aktueel’ plaatsen.

De praktijk zal uitwijzen óf en zo ja in welke mate, er een nuancering van deze algemene spelregels nodig zal zijn.

De Dorpsraad hoopt dat deze website in een behoefte voorziet en dat veel Swalmenaren, verenigingen en organisaties er actief dan wel passief gebruik van zullen maken.

Bestuur Stichting Dorpsraad Swalmen

Ga hier naar de website van de Dorpsraad Swalmen