Ga naar de inhoud

LAMBERTUSBODE DECEMEBER EN KERSTMIS 2023
Jaargang: 4 nummer: 12 2023
(www.lambertuskerkswalmen.nl)
(de site is voor onderhoud/nieuwbouw uit de lucht)

1 december t/m 31 december 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 1 omvat: 1 januari 2024 t/m 31 jan. 2024.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 8 december 2023 – 12.00 uur.

Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!
Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 1 en 21 december
14.30 uur Amaliahof 8 en 22 december

KERKAGENDA:

Vrijdag 1 december
14.30 uur Jan Baptist: Jrd. Thei Houwen

19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
1e vrijdag van de maand is toegewijd aan het Heilig hart van Jezus

Zaterdag 2 december
19.00 uur Swalmen

Zondag 3 december 1e Zondag Advent “ Op uw hoede ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Overleden ouders Piet en Jo de Wit-Gommans.

Vrijdag 8 december
14.30 uur Amaliahof
Piet en Annie Geraedts-Thoolen.

Zaterdag 9 december
19.00 uur Swalmen
Jrd. Annie Roelofs-Mooren.

Zondag 10 december 2e Zondag Advent “ Baan de weg ”
vanwege de Kerstmarkt niet parkeren op de Markt
en aanliggende zijstraten

9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

Jrd. Pastoor René Adriaens;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders, fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans,
Overleden Ouders Schouenberg-Beurskens en familie,
Willy en Arnold Schouenberg,
Jo en Miet Schouenberg-Sieben;
Jrd. Truus Clumpkens-Geerlings.
Harrie Geraedts vwg. verjaardag

13.00uur Asselt Heilig Doopsel Beunen

Zaterdag 16 december
19.00 uur Swalmen
overledenen van de familie Suilen-Instenberg.

Zondag 17 december 3e Zondag Advent “ Weest blij ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Jrd. Tiny Peters-Thijssen;
Jrd. overleden ouders Obers-Trouwen,
Lei Obers en Francien Obers;
Jrd. Jan Janissen en Susan en
overleden ouders Janissen-Nieskens.

Donderdag 21 december
14.30 uur H. mis in Jan Baptist KERSTMIS

Vrijdag 22 december
14.30 uur H. Mis in Amaliahof KERSTMIS

Zaterdag 23 december
19.00 uur Swalmen
Jrd. Truus Impelmans-Geraedts;
Jrd. Herm Wijnands;
Voor een bijzondere intentie.

Zondag 24 december 4e Zondag Advent “ Op een troon ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen

Zondag 24 december: KERSTAVOND “ Het Licht ”
17.00 uur Swalmen samen zingen we kerstliedjes
Overl. ouders Loek en Riny Peeters-Dingelstad.
Overl. ouders van de Heuvel – Peeters
Overl. ouders To en Chel Bloemers

19.00 uur Boukoul m.m.v. Harmonie Amicitia
Jan Peters

21.00 uur Swalmen m.m.v. A Cappella
Jrd. Annie Janissen-Stemkens;
Fons Bovée; Bair en Nelly Koopmans-Coolen,
Arno en John Koopmans;
Pierre en Nellie Kessels-Derks;
Pastoor René Adriaens;
Mia Claessen-Naus, Sjra Claessen;
en Patty Strous-Claessen;
Piet en Annemarie Maessen, Joke en Kees van Eijden,
Nien en Sjaak Ruyten, Gerrie Verstappen,
Piet en Tiny Maessen, Frits Doezen.

Maandag 25 december: 1e KERSTDAG “ Het Licht ”
9.00 uur Boukoul
Overleden ouders Wiel en Annie Munnichs-Niessen.

10.30 uur Swalmen m.m.v. het Kerkkoor

Overleden ouders Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Overleden ouders Pierre en Elly van Gemert-Peters;
Overleden echtpaar Frans en Gert Hermans-Konings;
Overleden echtp. Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders, fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans,
Overleden Ouders Schouenberg-Beurskens en familie,
Willy en Arnold Schouenberg,
Jo en Miet Schouenberg-Sieben;
Overleden ouders Leppers-van Dael;
Alphons Terstappen;
Andreas Ten Have en overl. fam. Ten Have-Osterlitz;
Mia van Thiel-Bertjens.
Harrie Geraedts
Harry op den Camp
Overleden ouders Jos en Annie van Avesaath – Baars
Overleden ouders Harrie en Wies Janssen – Ickenroth

14.00 uur – 16.30 uur Kerk open voor een bezoek aan de Kerststal.

Dinsdag 26 december: 2e KERSTDAG “Een Redder geboren”
10.30 uur Swalmen m.m.v. Swalmens Liedertafel

Fons Bovée;
Bair Koopmans en Nelly Koopmans-Coolen,
en Arno en John Koopmans;
Jrd. Chrit en Annie Poels-Bonten en overl. familieleden;
Jan Simons; Tiny Konings; Gerard Derks;
Sef Geraedts en Lies Geraedts-Reinders;
Hubertus Houben en Catharina Houben-Geerlings,
zoon Huubke en kleinkinderen Erwin en Lea
en schoonzonen Jan en Piet Creemers;
Piet Ernst, Mieke Ernst-Partouns;
zoon Piet en schoonzoon Dick;
Familie Hendriks-Ridderbeeks.
Mirjam Perriëns
en overledenen van de familie Perriéns en van de familie van Dijk

14.00 uur – 16.30 uur Kerk open voor een bezoek aan de Kerststal.

Zaterdag 30 december
19.00 uur Swalmen

Zondag 31 december HEILIGE FAMILIE “ Vruchtbaar worden ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen

KERKJOURNAAL

1. Kerstmis. De verwarming brand op een laag pitje in de kerk. We
zingen en bidden intens… we doen dit zoals gebruikelijk niet langer
dan nodig. Als een kussentje of een dekentje geen overbodige luxe
is, neem die dan gewoon mee. U bent welkom.
(TIP: het knielkussen = zitkussentje)

2. Bezoek de groots opgezette Kerststal in de Lambertuskerkkerk.
Kom kijken. De openingstijden zijn: 1e en 2e Kerstdag van
14.00-16.30uur, na de H. Missen èn op verzoek.
Vergeet u alstublieft niet onze
kerststalbouwers met een ‘blijdrage’ te steunen voor al dat werk wat ze
verzetten met zijn allen. Er staan collectebussen in elke kerk.

3. De misintenties voor januari 2024 kunnen worden opgegeven via het
parochiekantoor vóór vrijdag 8 december 2023 – 12.00 uur.

4. Nieuwjaarsdag. Maandag is de H. Mis om 10.30 uur in Swalmen.

5. Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe
en voor het nieuwe Jaar, Gods zegen.

Kerkbestuur, vrijwilligers en Pastoor Crasborn.

Home » LAMBERTUSBODE DECEMBER EN KERSTMIS 2023

LAMBERTUSBODE DECEMBER EN KERSTMIS 2023