Ga naar de inhoud

Biejeingezeumerd is het verenigingsblad van Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen. Het bevat allerlei artikelen die met Swalmer onderwerpen hebben te maken. Natuurlijk het verenigingsnieuws, een verslag van onder andere de Hemelvaartsdagfietstocht naar interessante locaties in Roerdalen, de in juni gehouden open dag van onze vereniging en een beeldverslag van Open Monumentendag met dit jaar Zuidewijck Spick als hoofdattractie. Ook het (restant)jaarprogramma en enkele schenkingen zoals foto’s van de Covelt aan de Beeselseweg. Verder:
– Herm Geraedts leerde tijdens een lezing van Prof. dr. Peter Nissen waarom er zoveel kloosters zijn in Limburg en hoe de zusters van het Arme Kind Jezus in Swalmen terechtkwamen.
– Fons Nijssen doet verslag van de bijzonder geslaagde Swalmer editie van ‘Gluren bij de buren’ op 1 augustus. De Swalmengidsen vertelden aan de 160 deelnemers allerlei wetenswaardigheden over items in het centrum van Swalmen.
– Hans Heijnen vertelt aan de hand van een warmtekaartje hoe het er momenteel voorstaat met de Das in Swalmen. Het dier wordt zelfs in tuinen gesignaleerd.
– Nog steeds krijgt de redactie oorlogsverhalen aangeleverd. Deze keer het avontuur van Tuur Heynen: zijn evacuatiereis naar Makkum.
– Uit de oude doos een groepsfoto van de in 1999 gehouden reünie van oud-leerlingen en leerkrachten van de H. Hartschool. Enkele namen ontbreken nog.
– Annelies Hermans bezocht Harry Cuypers en vroeg hem honderduit over zijn reeds verwezenlijkte en nog uit te voeren plannen voor zijn natuurtuin aan de Asseltsestraat. Duurzaam bezig is hij in elk geval. Wat anderen weggooien levert hem bouwstenen op voor zijn projecten.
– Jacqueline Engelen en Corrie Smets halen herinneringen op aan de periode ’80-’90 waarin de MHVS een werkgroep Junioren had. Er werden tal van activiteiten georganiseerd die het doel hadden levenslang verwondering en liefde voor natuur en milieu te wekken bij de jeugdige deelnemers.
– Wiel Luys wilde zelf wel eens weten hoe dat grote kruis aan de voorzijde van het museum in Asselt er is gekomen. Zijn bevindingen zijn te lezen in het artikel ‘Het missiekruis in Asselt’.
– Wat gebeurde in Swalmen in april, mei en juni 2023. Wie kreeg er een lintje, hoe is het nu met de lelijke parkeerplaats bij de entree van Swalmen, welk oud gebruik werd ook dit jaar in Asselt in ere gehouden? Johanna Cox-Geraedts knipt alle artikelen over Swalmen uit en Riky Simons-Julicher haalt de meest relevante items daaruit.
– Els Janssen-van Avesaath schreef naar aanleiding van een krantenartikel uit 1934 een verhaal over een poppententoonstelling die gehouden werd ten behoeve van het in 1916 opgerichte, maar financieel aan de grond geraakte Groene Kruis in Swalmen. De jurering geeft een mooi beeld van het verenigingsleven, bedrijven en Swalmer inwoners die deelnamen aan deze poppenwedstrijd. Bekijk op de foto de maquette van de nieuwe Swalmer bad- en zweminrichting van inzender Gebrs. Geraedts, die de ereprijs in ontvangst mochten nemen.

Nieuwsgierig naar bepaalde artikelen? Exemplaren voor niet-leden zijn verkrijgbaar via redactie@mhvs.nl; of in de boekhandel en tijdens de openstelling op dinsdagmiddag in het verenigingslokaal aan Stationsstraat 15.

Home » Biejeingezeumerd 2023 nr. 3 verschenen

Biejeingezeumerd 2023 nr. 3 verschenen