Ga naar de inhoud

Lambertusbode
Jaargang: 4 nummer: 10 2023
(www.lambertuskerkswalmen.nl)
(de site is voor onderhoud uit de lucht)

1 oktober t/m 31 oktober 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor:Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels; Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten
Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79
Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 11 omvat: 1 november t/m 30 nov. 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 13 oktober 2023 – 12.00 uur.

Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 6 en 20 oktober
14.30 uur Amaliahof 13 en 27 oktober

KERKAGENDA:
Zondag 1 oktober 27e Zondag door het jaar “ Inkeer ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Jrd. George Hilkens en Maria Hilkens-Maessen

Vrijdag 6 oktober
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
1e vrijdag van de maand is toegewijd aan het Heilig hart van Jezus

Zaterdag 7 oktober
19.00 uur Swalmen
Sjeng en Marie Cabbollet-van Eck;
Jrd. Louise Vallen-Geenen.

Zondag 8 oktober 28e Zondag door het jaar “ Een wijngaard ”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Jan Peters.

10.30 uur Swalmen.
Jan Simons;
Overl. ouders Piet en Jo de Wit- Gommans;
Overl. van de familie Beckers-Niessen;
Gerard Janssen vwg. de verjaardag;
Uit dankbaarheid b.g.v. de 90e verjaardag van Toos Delissen.

Zaterdag 14 oktober
19.00 uur Swalmen
Jaardienst overleden ouders Scheepers – Peeters,
kleinzoon en schoonkinderen

Zondag 15 oktober 29e Zondag door het jaar “ Uitgenodigd ”
9.00 uur Boukoul
Richard Schreurs.

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

Zaterdag 21 oktober
19.00 uur Swalmen
Jrd. Lenie Willems-Cox;
Riny Peeters-Dingelstad vwg. de verjaardag en Loek Peeters.

Zondag 22 oktober 30e Zondag door het jaar ” Wat God toekomt ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Mia Hodselmans-Nieskens en Wiel Hodselmans.

Zaterdag 28 oktober
19.00 uur Swalmen
Overl. echtp. Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers.

Zondag 29 oktober 31e Zondag door het jaar ” God en de naaste ”
ALLERHEILIGEN
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overl. ouders Sieben-Hermans;
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg;
Jo en Miet Schouenberg-Sieben;
Andreas Ten Have.

14.30 uur Grafzegening op het kerkhof in Boukoul.
15.00 uur Grafzegening op het kerkhof in Swalmen.

KERKJOURNAAL

1. De internet site: www.lambertuskerkswalmen.nl is al een tijd uit
de lucht. Er wordt aan gewerkt. We mogen echter nog wat geduld
hebben.
2. De actie Kerkbalans is er om mensen uit te nodigen een bijdrage te
geven voor het behouden en opbouwen van de kerk. Elk dorp moet
zijn eigen boontjes doppen. Nee, Bisdom en het Rijk dragen niets bij
in deze kosten, daar staan we alléén voor als dorp. Wij kunnen
enkel hopen dat meer mensen dit gaan begrijpen en mee doen.

3. ALLERZIELENDIENST / LICHTJESWAKE 2023

Donderdag 2 november om 19.00 uur is in de Lambertuskerk in Swalmen weer
een Allerzielendienst / Lichtjeswake.
Dit is geen H. Mis, maar een moment van samenzijn rond onze overleden dierbaren
die wij zo ontzettend missen en zal bestaan uit woord, gebed, muziek en samenzang.

Voor iedere overledene zal deze avond een kaarsje branden met daarop de naam.
Na de Lichtjeswake kan het (gratis) kaarsje mee naar huis worden genomen
en eventueel op het graf geplaatst worden. Er is ook een collecte.

Tot uiterlijk vrijdag 20 oktober kunt u de naam/namen van uw dierbare overledene(n)
aanmelden op het formulier achter in de kerk.
Dit kan ook per mail: info@lambertuskerkswalmen.nl
en in het parochiekantoor op woens-dag of vrijdag, van 09.00 -12.00 uur,
u mag dan ook bellen tel. 0475-506829.
U bent van harte welkom bij dit bijzonder samenzijn .

Het kerkbestuur.

Home » LAMBERTUSBODE OKTOBER 2023

LAMBERTUSBODE OKTOBER 2023