Ga naar de inhoud

Lambertusbode Maart 2023
Jaargang: 4 nummer: 3 2023
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 maart t/m 31 maart 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 4 omvat: 1 april 2022 t/m 30 april 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 10 maart 2023 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 3 en 17 maart
14.30 uur Amaliahof 10 en 24 maart

KERKAGENDA:

Vrijdag 3 maart
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is echt voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 4 maart
19.00 uur Swalmen
Jrd. overl. ouders Cor Lensen en Thea Lenssen-Vrolijks;
overl. echtpaar Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers.

Zondag 5 maart: 2e Zondag Veertigdagentijd “Op een berg”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Familie Hendriks-Ridderbeeks

Zaterdag 11 maart
19.00 uur Swalmen
Lenie Willems-Cox vwg. de verjaardag

Zondag 12 maart 3e Zondag Veertigdagentijd “Bij een put”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans;
Overleden ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg;
Jo Schouenberg;
Overleden ouders Willem Dingelstad
en Lies dingelstad – Ruulkens;
Zaterdag 18 maart
19.00 uur Swalmen
Gerard Derks;

Zondag 19 maart: 4e Zondag Veertigdagentijd “Verlichting”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Jozef Beek, Helena Beek-Cox en Jo Beek.
10.30 uur Swalmen
m.m.v. Marco Suvarnosaroto, violist
Mia Hodselmans-Nieskens vwg de verjaardag en
Wiel Hodselmans;

Zaterdag 25 maart
19.00 uur Swalmen

Zondag 26 maart: 5e Zondag Veertigdagentijd “Kom naar buiten”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor.
Jrd. Mia Beckers en overleden familieleden;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Annie Janissen-Stemkens vwg. verjaardag;
Truus Wuts;
Harrie Houben vwg. verjaardag
en overleden ouders Houben – Kessels ;

KERKJOURNAAL

Met kerstmis heeft u de offerblok voor de voedselbank zien staan
bij de kerststal in de kerk. Deze heeft € 300,- opgebracht. De
medewerkers van de voedsel bank waren bijzonder verheugd met
dit mooie bedrag. U allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

De minimale Kerkbijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 110,-
Heel veel dank voor uw bijdrage 2023.
Het kerkbestuur.

Graag nodig ik u uit mij te helpen de vele jaarlijks terugkomende facturen voor onze kerken te betalen.
Omdat onze kerken een ANBI-status hebben zijn de giften voor een deel aftrekbaar,
periodieke giften over een looptijd van minimaal 5 jaar zijn zelfs volledig aftrekbaar
van het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Voor meer informatie kunt u terecht in het parochiekantoor.
Heel veel dank, namens het kerkbestuur, Lambert Smeets (penningmeester)

Home » LAMBERTUSBODE MAART 2023

LAMBERTUSBODE MAART 2023