Ga naar de inhoud

LAMBERTUSBODE JUNI 2024
Jaargang: 5 nummer: 6 2024
(www.lambertuskerkswalmen.nl)
Juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
1 juni t/m 30 juni 2024

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 7 omvat: 1 juli 2024 t/m 31 juli 2024.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 7 juni 2024 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen(in sacristie 6juni)
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 7 juni
14.30 uur Amaliahof Geen mis in juni

KERKAGENDA:

Zaterdag 1 juni
19.00 uur Swalmen
Siem aan den Boom en Nellie aan den Boom-Hodzelmans
en dochter Marlies.
Jrd. Riny Peeters-Dongelstad.

Zondag 2 juni SACRAMENTSDAG “ Een nieuw verbond ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
( Communiedankviering met processie in de kerk )
Overl. ouders Nijenhuis-Melenhorst;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Gerard Derks vwg. de verjaardag.
11.30 uur Bij goed weer een drankje/ijsje in de pastorietuin.

Vrijdag 7 juni
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
1e vrijdag van de maand is Heilig hart van Jezus

Zaterdag 8 juni
19.00 uur Swalmen

Zondag 9 juni 10e Zondag door het jaar ” De wil van God ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. kerkkoor
Jrd. Annie Janssen-Maas en Sef Janssen;
Lies, Annie, Maria Pijpers en overleden familieleden.

Zaterdag 15 juni
19.00 uur Swalmen GEEN MIS

Zondag 16 juni 11e Zondag door het jaar ” Uit eigen kracht ”
9.00 uur Boukoul GEEN MIS. VADERDAG

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
(Kapelaan Estrada Alfaro draagt de mis op)
Jrd. Hanny Willemsen;

Zaterdag 22 juni
19.00 uur Swalmen GEEN MIS.

Zondag 23 juni: 12e Zondag door het jaar ” Oversteken ”
9.00 uur Boukoul GEEN MIS.

10.30 uur Swalmen m.m.v. het Kerkkoor
(Pastoor Martinez Celis draagt de mis op)
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Lei Obers; Math van Kessel;
Truus Lumens-Savelkoul en Lau Lumens.

Zaterdag 29 juni
19.00 uur Swalmen GEEN MIS.

Zondag 30 juni: 13e Zondag door het jaar ” Leven door geloof ”
9.00 uur Boukoul GEEN MIS.

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
(Pastor Vankan draagt de mis op)
Overl. ouders Sieben-Hermans;
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg;
Jo en Miet Schouenberg-Sieben.
KERKJOURNAAL

1. Op Zondag ?? augustus om 10.30 uur vieren we bij goed weer de
openluchtmis in Kasteel Hillenraadt bij gelegenheid van het
Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. (zie foto beneden)
Die zondag vervallen de gebruikelijke missen in Asselt, Boukoul en
Swalmen.

2. Op vrijdag 5 juli vieren we het feest van Johannes de Doper.
Er is dan in Jan Baptist een eucharistieviering om 14.30 uur.
Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (3e vrijdag na Pinksteren)
valt dit jaar op 7 juni.

3. Van 11 juni tot en met 2 juli is de pastoor met vakantie.
De missen door de week komen te vervallen. In het weekend is er
in Swalmen op zondag om 10.30 uur een heilige mis. Deze wordt
opgedragen door collega priesters.
In Boukoul is er op zondag tijdens de vakantie van de pastoor
geen heilige mis.

4. TIP: Tijdens de pastoorsvakantie is in Asselt op zaterdagavond om
18.00uur een heilige mis en op zondag om 9.00uur.

Home » LAMBERTUSBODE JUNI 2024

LAMBERTUSBODE JUNI 2024