Ga naar de inhoud

Lambertusbode
Jaargang: 4 nummer: 6 2023
www.lambertuskerkswalmen.nl)
Juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
1 juni t/m 30 juni 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar:info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 7 omvat: 1 juli 2023 t/m 31 juli 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 9 juni 2023 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 2 en 15 juni
14.30 uur Amaliahof 8 juni

KERKAGENDA:

Vrijdag 2 juni
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
1e vrijdag van de maand is Heilig hart van Jezus

Zaterdag 3 juni
19.00 uur Swalmen
Siem aan den Boom en
Nellie aan den Boom-Hodzelmans
en dochter Marlies.

Zondag 4 juni 13e Zondag door het jaar “ Gastvrij ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Pastoor René Adriaens;
Leny Manders-Suilen,
fam. Manders en fam. Suilen;
Gerard Derks vwg. de verjaardag.

Zaterdag 10 juni
19.00 uur Swalmen

Zondag 11 juni SACRAMENTSDAG ” Leven door Mij ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. kerkkoor
( Communiedankviering met processie in de kerk )
Gerard Janssen;
Jrd. Annie Janssen-Maas en Sef Janssen;
Lei Obers;
Eric Vogels vwg. de verjaardag.
11.30 uur Bij goed weer een drankje/ijsje
in de Pastorietuin.
Vrijdag 16 juni
10.30 uur Feest van Johannes de Doper in Jan Baptist.

Zaterdag 17 juni
19.00 uur Swalmen
Maria, Annie en Lies Pijpers en overl. familie.

Zondag 18 juni: SACRAMENTSDAG IN ASSELT MET PROCESSIE
” Leven door mij ” VADERDAG
9.00 uur Boukoul GEEN MIS.
10.30uur Swalmen GEEN MIS.

10.00 uur Asselt en vanaf 10.30uur Processie door
Asselt
Fons Bovee;
Overl. ouders Piet en Jo de Wit-Gommans;
Overl. ouders Sieben Hermans;
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en
familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg.

Zaterdag 24 juni
19.00 uur Swalmen GEEN MIS.

Zondag 25 juni: 12e Zondag door het jaar ” Niet bevreesd ”
9.00 uur Boukoul GEEN MIS.
10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
(Mgr. Harrie Quadvlieg draagt de mis op)

Math van Kessel vanwege verjaardag
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Truus Wuts.
————————————————————

1. Op Zondag 13 augustus om 10.30 uur vieren we bij goed weer
de openluchtmis op de binnenplaats van Kasteel Hillenraad
bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria ten
Hemelopneming.
Die zondag vervallen de gebruikelijke missen in Asselt,
Boukoul en Swalmen.

2. Op vrijdag 16 juni vieren we het feest van Johannes de
Doper. r is dan in Jan Baptist een eucharistieviering om
10.30 uur.
Het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (3e vrijdag na
Pinksteren) valt dit jaar eveneens op 16 juni.

3. Van 19 juni tot en met 10 juli is de pastoor met vakantie.
De missen door de week komen te vervallen. In het
weekend is er in Swalmen op zondag om 10.30 uur een
heilige mis deze wordt opgedragen door Mgr. Harrie
Quadvlieg.
In Boukoul is er op zondag tijdens de vakantie van de
pastoor geen heilige mis.

4. TIP: Tijdens de pastoorsvakantie is in Asselt op
zaterdagavond om
18.00uur een h. mis.

Home » LAMBERTUSBODE JUNI 2023

LAMBERTUSBODE JUNI 2023