Ga naar de inhoud

.
Lambertusbode
Jaargang: 5 nummer: 2 2024
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 februari t/m 29 februari 2024

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 3 omvat: 1 maart 2024 t/m 31 maart 2024.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 9 februari 2024 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 2 en 16 februari
14.30 uur Amaliahof 9 en 23 februari
KERKAGENDA:

Vrijdag 2 februari
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Met aanbidding raakt u het hart van Onze Lieve Heer

Zaterdag 3 februari
19.00 uur Swalmen Blasiuszegen na afloop
Voor de leden en overledenen van carnavals-
vereniging de Hopsjlokkers en in het bijzonder
voor een spoedig herstel van een van de leden;
Levende en overleden leden van alle overige
carnavalsverenigingen in onze parochies;
Gerrie Verstappen-Maessen.

Zondag 4 februari: 5e Zondag door het jaar “ Genezing ”
9.00 uur Boukoul Blasiuszegen na afloop

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Blasiuszegen na afloop

Zaterdag 10 februari
19.00 uur Swalmen

Zondag 11 februari 6e Zondag door het jaar “ Word rein ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans,
Overleden ouders Schouenberg-Beurskens en familie,
Willy en Arnold Schouenberg,
Jo en Miet Schouenberg-Sieben.

ASWOENSDAG 14 februari “ Keer tot Mij terug ”
9.00 uur Boukoul met asoplegging.
19.00 uur Swalmen met asoplegging.

Zaterdag 17 februari
19.00 uur Swalmen
Jrd. Wim Janissen.

Zondag 18 februari: 1e Zondag in de Veertigdagentijd
“ Teken van het verbond ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Andreas ten Have vwg de verjaardag;
Fien Leppers vwg. de verjaardag;
Piet en Jo de Wit-Gommans;
Jrd. Gerard Janssen;
Jrd. en vwg. de verjaardag Piet van den Borst.

13.00 uur Boukoul H. Doopsel van Noé Clumpkens.

Zaterdag 24 februari
19.00 uur Swalmen
Jrd. Frans Wijnhoven.

Zondag 25 februari: 2e Zondag in de Veertigdagentijd “ De Zoon ”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Richard Schreurs.

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Jrd. Tiny Konings.

KERKJOURNAAL

1. Op 3 februari vieren we de heilige Blasius van Sebaste
(Armenië). Hij leefde rond 316. Bisschop Blasius hield zich
vanwege de heersende christenvervolgingen onder keizer Licinius
(311-323) schuil in een bos. Volgens de legende leefde hij daar
in vrede met de (wilde) dieren. Elke dag kwamen ze hem zelfs
opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd bij toeval
gevonden, toen Romeinse soldaten op zoek waren naar wilde
beesten die men nodig had voor de spelen.

Alle dieren hadden zich bij hem verzameld zodat het hele bos
leeg was. Toen de soldaten de dieren gevonden hadden vonden
ze Blasius ook en stopten hem in de gevangenis.

Blasius deed verschillende wonderen. De wonderbaarlijke
genezing van het jongetje met de doorgeslikte visgraat ligt aan
de basis van de zogeheten Blasiuszegen. U weet hoe het afliep.
De visgraat schoot los en het kind was genezen, gered.

De Blasiuszegen is tegen keelziekten en ander kwaad wat een
mens kan schaden. Zo las ik onlangs dat hij ook helpt als er
dingen bij ons in het verkeerde keelgat schieten en dingen die
ons bij de keel grijpen en ons de adem nemen, en zo meer.

Dit jaar is de Blasiuszegen op 3 en 4 februari na de mis. De
mensen die dat wensen komen in de kerk naar voren; de priester
houdt bij elk twee -niet brandende- gekruiste kaarsen voor de
keel en spreekt het volgende gebed uit:

‘Moge God u op voorspraak van de heilige bisschop en
martelaar Blasius, behoeden tegen keelziekten en alle andere
kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’
(de priester zegent de persoon die voor hem staat).

2. ACTIE KERKBALANS. Ook dit jaar hopen we op uw steun te mogen
rekenen. Een kerk kost gewoon geld, dat is niet anders. We zijn in
deze helemaal op ons zelf aangewezen, geen hulp van waar dan
ook. Zonder uw financiële bijdrage kan de kerk in ons dorp niet
overeind blijven. Tip: doe maandelijks automatisch een bedrag aan
ons overmaken. Hartelijk dank. Penningmeester Lambert Smeets.

Home » LAMBERTUSBODE FEBRUARI 2024

LAMBERTUSBODE FEBRUARI 2024