Ga naar de inhoud

Lambertusbode
Jaargang: 5 nummer: 4 2024
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 april t/m 30 april 2024

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 5 omvat: 1 mei 2024 t/m 31 mei 2024.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 12 april 2024 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag(meestal) 14.30 uur Jan Baptist 2 en 19 april
14.30 uur Amaliahof 3 en 12 april

KERKAGENDA:
Maandag 1 april 2e PAASDAG
10.30 uur Swalmen
Overl. ouders Sieben-Hermans,
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie,
Willy en Arnold Schouenberg,
Jo en Miet Schouenberg-Beurskens.

Vrijdag 5 april
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 6 april
19.00 uur Swalmen

Zondag 7 april 2e Zondag van Pasen “ Leven door geloof ”
Zondag van de “Goddelijke Barmhartigheid”

9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Overl. ouders Houben-Kessels vwg. de verjaardag,
Harrie Houben vwg. de verjaardag.

Zaterdag 13 april
19.00 uur Swalmen

Zondag 14 april 3e Zondag van Pasen “ In ons midden ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Toos Kessels-Berben vwg. de verjaardag

13.00 uur Boukoul H. Doopsel van Dewi van Extel.

Zaterdag 20 april
19.00 uur Swalmen m.m.v. Margriet en Jos Hodzelmans
Jrd. overl. ouders Heynen-Thijssen en Leny.

Zondag 21 april 4e Zondag van Pasen “ Één Herder ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. Het Kerkkoor

Zaterdag 27 april KONINGSDAG
10.30 uur Swalmen m.m.v. Het Kerkkoor
Ter intentie van de levende en overleden gedecoreerden

19.00 uur Swalmen

Zondag 28 april 5e Zondag van Pasen “ Rijke vrucht dragen ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Zeswekendienst Riet Wuts-Simons;
Overleden ouders Mullink-van Hoorn.

KERKJOURNAAL

1. In de “Zjwamer Gezet“ verschijnt binnenkort een oproep voor
nieuwe leden voor onze kerkhofploeg. We hopen er echt op
dat er mensen zijn, die mogelijk onlangs of al een tijdje geleden
met pensioen zijn gegaan, ons willen helpen het kerkhof er
netjes te laten uitzien. Dit geld overigens voor al onze kerk-
hoven: Asselt heeft er twee, Boukoul een en Swalmen een. De
mensen die het nu doen vinden het fijn en nodig dat de handjes
aan onder andere de kruiwagen toenemen. Vele handen maken
ligt werk. Natuurlijk is het altijd moeilijk om aan iets nieuws te
beginnen, maar de ervaringen leren ons dat er heel fijne
onderlinge vriendschappen ontstaan omdat men erg nuttig bezig
is voor de mensen om ons heen die het niet allemaal even
makkelijk hebben met het verdriet een dierbare te moeten
missen. Interesse? Mail ons of loop gewoon tijdens de
openingstijden van het parochiekantoor bij ons binnen. Koffie,
thee en een goed gesprek doen wonderen. Telefoneren mag ook.

2. Het valt ons op dat de collecteschaal in de kerk steeds meer
papieren geld bevat. Dit doet ons goed, want de kosten en dus
ook de uitgaven zijn inderdaad gestegen. Heel veel dank voor uw
gave, ook dank voor uw bijdragen die ons via de bank bereiken.
U mag ervan uitgaan dat alle uitgaven weloverwogen gedaan
worden.

3. Een uur voor, tijdens en na de diensten in de kerk is parkeren
op de markt toegestaan. Een overijverige BOA in onze
gemeente had op 10 maart een vergissing gemaakt en ons
allemaal een waarschuwing onder de ruitenwisser gedaan. Ook
zijn de genoteerde kentekens van de auto’s uit het
verbaalsysteem verwijderd. Met dank aan Stadstoezicht
Roermond. 

Home » LAMBERTUSBODE APRIL 2024

LAMBERTUSBODE APRIL 2024