Ga naar de inhoud

Lambertusbode
Jaargang: 4 nummer: 4 2023
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 april t/m 30 april 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 5 omvat: 1 mei 2023 t/m 31 mei 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 14 april 2023 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 11 en 21 april
14.30 uur Amaliahof 13 en 28 april
KERKAGENDA:

Zaterdag 1 april VOORSTELLINGSMIS COMMUNIKANTEN
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

Zondag 2 april Palm- of Passiezondag “ De Profeet ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Leny Manders-Suilen, fam. Manders, fam. Suilen;
Overledenen van de familie Houwen;
Jrd. Harry op den Camp.

12.00 uur Asselt H. Doopsel: Giuliana Aspers

Donderdag 6 april WITTE DONDERDAG(Instelling van de Eucharistie)
“ Mijn Lichaam ”
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

20.00 uur Swalmen. Nachtelijke aanbidding in de Mariakapel
(De hele nacht is de kerk open en bent u welkom voor een kort of langer bezoek
in stilte aan onze lieve Heer, in de verwarmde Mariakapel. U bent welkom.)
Vrijdag 7 april GOEDE VRIJDAG “ Zie mijn dienaar ”
HERDENKEN VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER

15.00 uur Swalmen bidden van de Kruisweg in de kerk

19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
herdenkingsdienst met kruisverering

Zaterdag 8 april STILLE ZATERDAG EN DE PAASWAKE “Open graf”
19.00 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Fons Bovée; Frans Wijnhoven;
Jrd. Tiny Hendrickx-Beelen en Cas en Lies Beelen.

Zondag 9 april: HOOGFEEST VAN PASEN ”Hij is verschenen”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Sef Peeters.

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Pastoor René Adriaens en overl. pastoors van Swalmen;
Overl. echtp. Frans Hermans en Gert Hermans-Konings;
Overl. ouders Ton Trepels en Riek Trepels-Thonen;
Overl. echtp. Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers;
Leny Manders-Suilen, fam. Manders, fam. Suilen;
Overl. ouders Sieben-Hermans;
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg; Jo Schouenberg;
Overl. ouders Pierre van Gemert vwg. de verjaardag en
Elly van Gemert-Peters; Andreas Ten Have;
Eugène Heijnen en Els Dogge;
Tiny Konings; André Nijssen.

Maandag 10 april: 2e PAASDAG
10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Eric en Ronja Vogels; André Nijssen.

Vrijdag 14 april
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament

Zaterdag 15 april
19.00 uur Swalmen

Zondag 16 april 2e Zondag van Pasen “ Gezonden ”
Zondag van de “Goddelijke Barmhartigheid”
+++ meer info: hetlegioenkleinezielen.com
9.00 uur Boukoul
Jrd. Lien en Frits Cabbolet-Suilen.

10.30 uur Swalmen m.m.v. mensen uit Oekraïne
De viering staat in het teken van Pasen in Oekraïne

Zaterdag 22 april
19.00 uur Swalmen
Zeswekendienst Nellie Kessels-Derks;
Math van Kessel;
Jrd. overl. ouders Heynen-Thijssen en Leny.

Zondag 23 april 3e Zondag van Pasen “Onderweg “
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Piet de Wit
13.00 uur Asselt H. Doopsel Siënna Cox
Donderdag 27 april KONINGSDAG
10.30 uur Swalmen m.m.v. Mariet en Jos Hodzelmans
ter intentie van de levende en overleden
gedecoreerden.

Zaterdag 29 april
19.00 uur Swalmen
Overleden ouders Mullink-van Hoorn;
Annie Roelofs-Mooren vwg. de verjaardag.

Zondag 30 april 4e Zondag van Pasen “ De Herder “ Roepingenzondag
9.00 uur Boukoul
10.30 uur Swalmen m.m.v. Kerkkoor
Truus Wuts.

KERKJOURNAAL

Speciale uitnodiging voor HET HEILIG TRIDUÜM:
Witte Donderdag + Goede Vrijdag + Stille Zaterdag.

Wij wensen een ieder fijne Paasdagen toe en tot ziens in de kerk.
Het kerkbestuur en vrijwilligers

Home » LAMBERTUSBODE APRIL 2023 / DE GOEDE WEEK EN PASEN

LAMBERTUSBODE APRIL 2023 / DE GOEDE WEEK EN PASEN