Ga naar de inhoud

Op 20 oktober 2023 heeft de voetbal vereniging DES een nieuwe AED in langdurig bruikleen gekregen. De AED werd aangeboden door de firma Boortmalt (Moutfabriek) aan de werkgroep Hartveilig Swalmen, welke deze weer beschikbaar stelt voor sportpark de Bosberg. Op de foto is de overdracht te zien van Boortmalt (Lars Jungen) aan Patrick Verheyden (Hartveilig Swalmen) en voorzitter Frans Backus (DES). 
Na een voorlichting aan de genodigden over de geschiedenis en werkzaamheden van Boortmalt werd overgegaan tot de overhandiging. Patrick Verheyden wees in zijn dankwoord op het feit dat het precies 5 jaar geleden was dat hij werd gered door een AED en het reanimeren door zijn vrouw, voor hem was het feest. Frans Backus bedankte de firma Boortmalt en Hartveilig Swalmen. De AED komt in de daarvoor bestemde kast te hangen. Onderhoud/controle zal worden uitgevoerd door de vrijwilligers van de werkgroep Hartveilig Swalmen. Een mooi bewijs van een goede samenwerking tussen firma Boortmalt, Dorpsraad/Hartveilig Swalmen en de voetbalvereniging DES.

Home » Een nieuwe AED voor voetbalclub DES

Een nieuwe AED voor voetbalclub DES