Ga naar de inhoud
Bericht op Facebook d.d. 10-02-2023 van Inge Hodselmans-Thomassen (LVR):

Eensgezindheid in raad van Roermond!

Brede steun in gemeenteraad voor behoud sportfaciliteiten in Swalmen en aanpak verpaupering sportparken.
Een interpellatie aangevraagd door LVR inzake problematiek rondom de sportfaciliteiten en achterstand buitensport-accommodaties heeft er donderdag 9 februari toe geleid dat een raadsbrede motie werd aangenomen. Een motie van coalitie en een motie van de oppositie werd in elkaar geschoven en hiermee werd het college gesteund in haar opzet om te komen tot acceptabele oplossingen. Alle partijen in de Roermondse raad hebben zich het lot aangetrokken van en voor de sporters in Swalmen en hebben derhalve de motie unaniem gesteund. Al in 2017 kreeg het toenmalige college de eerste signalen over het sportcentrum. Helaas heeft het tot augustus van afgelopen jaar moeten duren alvorens actie werd ondernomen.
Gelukkig mogen we nu spreken van een unaniem standpunt in de raad. Hier werd door alle partijen SAMEN opgetrokken.

Einde bericht

 

Dat is alvast goed nieuws!

3 Maart 2023 heeft John van den Groenendal (voorzitter van de Dorpsraad Swalmen) hierover een gesprek met het College van B&W samen met Pascal Perriëns (voorzitter S’62, woordvoerder namens de gezamenlijke verenigingen die gebruik maken van de sporthal).

Home » Brede steun in gemeenteraad voor behoud sportfaciliteiten in Swalmen

Brede steun in gemeenteraad voor behoud sportfaciliteiten in Swalmen