Ga naar de inhoud

Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2023 van 13.00-17.00 uur. Het thema dit jaar is ‘Levend Erfgoed’.

In het kader van bovengenoemde Open Monumentendag organiseert de Milieu- en Heemkunde Vereniging een fietstocht langs diverse monumentale gebouwen die Swalmen, Boukoul en Asselt rijk zijn. De fietstocht is ongeveer 15 km lang en gaat over goed begaanbare wegen.

De fietstocht start bij ‘Heerenhuis’ familie J. Hendrickx- Crijns, Stationsstraat 15 te Swalmen.

Dit voormalige ‘Heerenhuis’ behoorde vroeger toe aan de brouwersfamilie Jos Hendrickx-Crijns uit Swalmen. Het bedrijvencomplex waartoe deze woning behoort is thans in handen van Boortmalt, wereldleider op het gebied van mouterij met een productiecapaciteit van 3 miljoen ton. De Milieu- en Heemkunde Vereniging mag dit huis gebruiken als verenigingslokaal. Vanuit deze locatie start een fietsroute.

Dit jaar staat een drietal monumenten in de kijker:

De Genoenhof, Naborchweg 1 te Swalmen.

De Genoenhof of Nieuwenhof genoemd, is een voormalige boerenhoeve die destijds bij kasteel Hillenraad behoorde. Kenmerkend zijn de blauw-witte geschilderde luiken en deuren.
In een akte uit 1381 wordt voor het eerst melding gemaakt van dit gebouw. Thans is het pand in gebruik van Emmaus. Emmaus Perspectief vangt dak- en thuisloze mensen op die even een steun in de rug nodig hebben. Deze bewoners werken naar vermogen mee in het kringloopbedrijf en in de horeca.

De Genaenhof, Schroefstraat 9 te Swalmen.

De Genaenhof ook wel Oudenhof genoemd is ook een voorbeeld van ‘Levend Erfgoed’, en maakt deel uit van Asselt Beschermd Dorpsgezicht. Was het vroeger een veeteeltbedrijf, sinds enkele jaren is door de eigenaar en beheerders gekozen voor een andere opzet. Goed zijn voor de aarde is hun doel en streven naar een bijzonder stukje Limburgs buitengebied waar natuur, landbouw en maatschappelijke functie met elkaar verbonden worden. De eigenaar en beheerders zijn graag bereid om tekst en uitleg te geven over deze bijzondere bedrijfsvoering.

Kasteelboerderij Zuidewijk Spick, Raaystraat 1B te Boukoul-Swalmen.

Kasteelboerderij Zuidewijk Spick dateert in zijn huidige vorm naar alle waarschijnlijkheid uit de 17e en 18e eeuw. Zuidewijk Spick ontleent zijn naam aan Frederik Jacob Ridder Heereman van Zuydtwijck, een van de vroegere bewoners die in 1725 eigenaar werd. Op deze hoeve is het thema ‘Levend Erfgoed’ overduidelijk. Waar grootouders met kinderen en kleinkinderen wonen, en waar werken en leven hand in hand gaan, samen met het in stand houden van dit monumentale pand. U kunt deze idyllische plek bezoeken, er is een stand met foto’s van het heden en uit ’t verleden. Tevens ligt er een mooie brochure klaar waarin de beknopte geschiedenis van Zuidewijk Spick verteld wordt, aangevuld met recente foto’s. Een mooie uitbreiding van de reeks publicaties die al door de Milieu- en Heemkunde Vereniging zijn uitgegeven. Ook is er de mogelijkheid om boeken te kopen die wij in het verleden uitgaven over de Swalmer geschiedenis, het Zjwaams dialect e.a.

U bent van harte welkom.

Het bestuur en de werkgroepleden nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze mooie fietstocht.

De routebeschrijving is gratis verkrijgbaar op ons startpunt bij ons verenigingslokaal gelegen aan de Stationsstraat 15 te Swalmen.

foto: Els Thissen-Heynen, Zuidewijck Spick
Home » Open Monumentendag 9 september 2023

Open Monumentendag 9 september 2023