Ga naar de inhoud

Lambertusbode
Jaargang: 4 nummer: 11 2023
(www.lambertuskerkswalmen.nl)
(de site is voor onderhoud uit de lucht)

1 november t/m 30 november 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
F. van Gemert L. Smeets
A. van Herten P. Trepels

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 12 omvat: 1 december 2023 t/m 31 dec. 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 17 november 2023 – 12.00 uur.

Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 3 en 17 november
14.30 uur Amaliahof 10 en 24 november

KERKAGENDA:
Donderdag 2 november
19.00 uur Swalmen ALLERZIELENDIENST EN LICHTJESWAKE

Vrijdag 3 november
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
1e vrijdag van de maand is toegewijd aan het Heilig hart van Jezus

Zaterdag 4 november
19.00 uur Swalmen
Frans Wijnhoven.

Zondag 5 november 31e Zondag door het jaar “ Dienaar zijn ”
WILLIBRORDZONDAG
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overl. ouders Piet en Jo de Wit-Gommans;
Levende en overleden leden van het kerkkoor bij
gelegenheid van het St. Caeciliafeest;

13.00 uur Asselt H. Doopsel van Jade Linssen.

Zaterdag 11 november
19.00 uur Swalmen

Zondag 12 november 32e Zondag door het jaar “ Je reserve “
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. A Cappella
Levende en overleden leden van A Cappella bij
gelegenheid van het Caeciliafeest;
Overl. ouders Sieben-Hermans;
Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie;
Willy en Arnold Schouenberg en Jo Schouenberg.

13.00 uur Asselt H. Doopsel van Stefanie Engelen.

Vrijdag 17 november
14.30 uur Jan Baptist ; Jrd. Huub Houwen.

Zaterdag 18 november
19.00 uur Swalmen m.m.v.
Jrd. Maria Ransz-Cox en voor Sjra Ransz;
Piet Gijzen vwg. de verjaardag;
Toon van der Goor vwg. de verjaardag.

Zondag 19 november 33e Zondag door het jaar “ Afrekenen ”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Jrd. ouders Pierre van Gemert en Elly van Gemert-Peters;
Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;

Zaterdag 25 november
19.00 uur Swalmen

Zondag 26 november CHRISTUS KONING ” Komt gezegenden “
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Andreas Ten Have;
Jrd. Truus Clumpkens-Geerlings.

13.00 uur Asselt H. Doopsel van Liyano Rond.

KERKJOURNAAL

1. ALLERZIELENDIENST / LICHTJESWAKE 2023

Woensdag 2 november om 19.00 uur is in de Lambertuskerk in Swalmen
weer een Allerzielendienst / Lichtjeswake. Dit is geen H. Mis, maar een
moment van samenzijn rond onze overleden dierbaren die wij zo
ontzettend missen en zal bestaan uit woord, gebed, muziek en samenzang.

Voor iedere overledene zal deze avond een kaarsje branden met daarop de
naam. Na de Lichtjeswake kan het (gratis) kaarsje mee naar huis worden
genomen en eventueel op het graf geplaatst worden.

U bent van harte welkom bij dit bijzonder samenzijn .
Het kerkbestuur.

2. Ook onze kerken ontkomen niet aan de stijgende kosten. We hebben er
daarom voor moeten kiezen de kerken niet meer te verwarmen. De
beslissing is in goed overleg en luisteren naar de mensen genomen. We
doen er goed aan ons niet bang te laten maken en onze kleding aan te
passen aan de temperatuur. Dit deden de mensen vroeger ook.

3. 23 november, dit jaar valt het samen met de verkiezingen, wordt de kerk
in Swalmen weer rood verlicht uit sympathie met alle vervolgde Christenen
wereldwijd.

IN MEMORIAM

Na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven
is toch nog onverwacht overleden
oud vicevoorzitter van het kerkbestuur

FRANS VAN DAEL
 Swalmen, 3 juli 1948
 Roermond, 2 oktober 2023

Wij wensen zijn familieleden en naasten veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Kerkbestuur Asselt, Boukoul, Swalmen.

Home » LAMBERTUSBODE NOVEMBER SWALMEN – BOUKOULL

LAMBERTUSBODE NOVEMBER SWALMEN – BOUKOULL