Ga naar de inhoud

Zoals wellicht bekend zijn in Hotel Asselt ± 80 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest.
De Dorpsraad Swalmen heeft met de begeleiders aldaar contact gehad om te bezien of en op welke wijze er vanuit de gemeenschap een bijdrage geleverd kan worden om het verblijf hier te vergemakkelijken.
Daaruit is naar voren gekomen dat er op dit moment behoefte is aan bruikbare dames- en kinderfietsen en kinderzitjes.
De Dorpsraad heeft op zich genomen om dit mogelijk te maken.

We roepen dan ook onze inwoners op om eventuele bruikbare dames- en/of kinderfietsen en kinderzitjes die ongebruikt in garage of schuurtje staan hiervoor te doneren. Bruikbaar wil zeggen dat de fietsen in redelijke/goede staat moeten zijn en dat de fietsen voor volwassenen bij voorkeur voorzien zijn van een slot en verlichting.
Ofschoon een kleine reparatie nog door vrijwilligers van de Dorpsraad kan worden uitgevoerd is het niet de bedoeling dat we “oud ijzer” inzamelen.

U kunt de fietsen afgeven op zaterdag 4 februari tussen 10.00 en 12.00 uur bij Hotel Asselt, Oude Baan 6. 

Vrijwilligers van de Dorpsraad staan daar gereed om uw fiets in ontvangst te nemen. Afgiftepunt is achterom bij Hotel Asselt (bereikbaar links van het hoofdgebouw).

Mede namens de Oekraïense mensen alvast hartelijk dank!

Home » Fietsen voor Oekraïners

Fietsen voor Oekraïners