Ga naar de inhoud
Home Evenementen LAMBERTUSBODE NOVEMBER 2022 BOUKOUL-SWALMEN

Datum

04 nov 2022
Expired!

Tijd

08:00 - 18:00

LAMBERTUSBODE NOVEMBER 2022 BOUKOUL-SWALMEN

Lambertusbode

Jaargang: 3     nummer: 11      2022

            (www.lambertuskerkswalmen.nl)

           (de site is IN ONDERHOUD EN DAARDOOR uit de lucht)

 

  1 november  t/m  30 november 2022

 

 

Contactpersonen voor onze parochie:

Pastoor:                      I. Crasborn      (0475) 50 13 69

Parochiekantoor:      Brugstraat 2    6071 JB  Swalmen

(0475) 50 68 29          wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur

Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans

mail naar:        info@lambertuskerkswalmen.nl

 

            Kerkbestuur:  W. Beurskens             F. Houben

Th. van Egeraat          L. Smeets

Frans van Gemert       P. Trepels

Albert van Herten

Bankrekeningnummers:

Parochie H. Lambertus:           NL 55 RABO 0150 3005 65

Parochie H. Theresia:              NL 33 RABO 0150 3003 79

 

Van de redactie:

De Lambertusbode nr. 12 omvat: 1 december 2022 t/m 31 dec. 2022.

Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor

vóór vrijdag 18 november 2022 – 12.00 uur.

 

Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

 

    Heilige missen door de week:

Woensdag       9.00 uur in de kerk van Boukoul

Donderdag      9.00 uur in de kerk van Swalmen

Vrijdag             14.30 uur Jan Baptist    4 en 18 november

14.30 uur Amaliahof     11 en 25 november

KERKAGENDA:

 

Woensdag 2 november

19.00 uur Swalmen ALLERZIELENDIENST EN LICHTJESWAKE

Vrijdag 4 november

19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:

Aanbidding van het Heilig Sacrament

1e vrijdag van de maand is toegewijd aan het Heilig hart van Jezus

 

Zaterdag 5 november

19.00 uur Swalmen

 

Zondag 6 november  32e Zondag door het jaar “ God van levenden ” 

WILLIBRORDZONDAG

9.00 uur Boukoul

 

10.30 uur Swalmen

Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen.

 

Zaterdag 12 november

18.00 uur Swalmen viering SINT MAARTEN

                        De communicanten beelden het leven van

                        Sint Maarten uit.

Zondag 13 november 33e Zondag door het jaar

“ Werelddag van de armen ”   

9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

Overl. ouders Sieben-Hermans;

Overl. ouders Schouenberg-Beurskens en familie;

Willy en Arnold Schouenberg en Jo Schouenberg.

 

Vrijdag 18 november

            14.30 uur Jan Baptist ; Jrd. Huub Houwen.

Zaterdag 19 november

19.00 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto

Jrd. Truus Clumpkens-Geerlings;

Piet Gijzen vwg. de verjaardag;

Math van Kessel.

 

Zondag 20 november 29e Zondag door het jaar “ Bidden ”  

            9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor

Jrd. ouders Pierre van Gemert en Elly van Gemert-Peters;

Lenie Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;

Piet de Wit.

 

Zaterdag 26 november

19.00 uur Swalmen

Overl. echtpaar Lei Sanders en Mia Sanders-Sampers;

Jrd. Jo Sillen en Rob.

Zondag 27 november 1e Advent Zondag   ” Ik dank U ”

9.00 uur Boukoul

            10.30 uur Swalmen

Jrd.  overl ouders Schattorie-Geerlings.

                                      KERKJOURNAAL                                                                

 

  1. ALLERZIELENDIENST / LICHTJESWAKE 2022

 

Woensdag 2 november om 19.00 uur is in de Lambertuskerk in Swalmen

weer een Allerzielendienst / Lichtjeswake. Dit is geen H. Mis, maar een

moment van samenzijn rond onze overleden dierbaren die wij zo

ontzettend missen en zal bestaan uit woord, gebed, muziek en samenzang.

Voor iedere overledene zal deze avond een kaarsje branden met daarop de

naam. Na de Lichtjeswake kan het (gratis) kaarsje mee naar huis worden

genomen en eventueel op het graf geplaatst worden.

 

U bent van harte welkom bij dit bijzonder samenzijn .

Het kerkbestuur.

  1. Ook onze kerken ontkomen niet aan de stijgende kosten. We hebben er

daarom voor moeten kiezen de kerken niet meer te verwarmen. De

beslissing is in goed overleg en luisteren naar de mensen genomen. We

doen er goed aan ons niet bang te laten maken en onze kleding aan te

passen aan de temperatuur. Dit deden de mensen vroeger ook.

Wij gaan het gewoon proberen.

 

  1. De gedachteniskruisjes voor de overledenen komen vanaf 1 november

te vervallen wat betreft het mee naar huis nemen hiervan. We gaan het

bord in de Mariakapel dusdanig aanpassen dat er bij het naamloze kruisje

ruimte komt voor het gedachtenisprentje. Zodoende kan ook op een later

tijdstip dit prentje nog eens gelezen worden als dierbare herinnering. We

denken dat dit een mooie geste is voor iedereen.

 

  1. 23 november wordt de kerk in Swalmen weer rood verlicht uit sympathie

met alle vervolgde Christenen op aarde. Twee derde van de landen

wereldwijd zijn dictaturen. Deze leiders en handlangers zitten niet te

wachten op Christenen die hun daden aan de kaak stellen uit liefde voor

de onderdrukte en misbruikte medemensen. We bidden en waken ervoor

dat wij onze vrijheid mogen bewaren en uitbreiden in het Westen.