Ga naar de inhoud
Home Evenementen LAMBERTUSBODE FEBRUARI 2023

Datum

01 feb 2023
Expired!

Tijd

08:00 - 18:00

LAMBERTUSBODE FEBRUARI 2023

Lambertusbode
Jaargang: 4 nummer: 2 2023
www.lambertuskerkswalmen.nl

1 februari t/m 28 februari 2023

Contactpersonen voor onze parochie:
Pastoor: I. Crasborn (0475) 50 13 69
Parochiekantoor: Brugstraat 2 6071 JB Swalmen
(0475) 50 68 29 wo. en vr. van 9.00 – 12.00 uur
Peter Trepels & Wilma Bovée-Koopmans
mail naar: info@lambertuskerkswalmen.nl

Kerkbestuur: W. Beurskens F. Houben
Th. van Egeraat L. Smeets
F. van Gemert P. Trepels
A. van Herten

Bankrekeningnummers:
Parochie H. Lambertus: NL 55 RABO 0150 3005 65
Parochie H. Theresia: NL 33 RABO 0150 3003 79

Van de redactie:
De Lambertusbode nr. 3 omvat: 1 maart 2023 t/m 31 maart 2023.
Misintenties kunnen worden opgegeven via het parochiekantoor
vóór vrijdag 10 februari 2023 – 12.00 uur.
Wilt U de Lambertusbode óók ontvangen??? Laat het ons weten!!!

Heilige missen door de week:
Woensdag 9.00 uur in de kerk van Boukoul
Donderdag 9.00 uur in de kerk van Swalmen
Vrijdag 14.30 uur Jan Baptist 3 en 17 februari
14.30 uur Amaliahof 10 en 24 februari
:

KERKAGENDA

Vrijdag 3 februari
19.00 – 20.00 uur Swalmen. U bent welkom voor de:
Aanbidding van het Heilig Sacrament
Er is echt voldoende veilige plaats in de kerk.

Zaterdag 4 februari
19.00 uur Swalmen Blasiuszegen na afloop

Zondag 5 februari: 5e Zondag door het jaar “Zout der aarde”
9.00 uur Boukoul Blasiuszegen na afloop

10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Eric en Ronja Vogels. Blasiuszegen na afloop

Zaterdag 11 februari
19.00 uur Swalmen
Levende en overleden leden van v.v. de Hopsjlokkers,
Levende en overleden leden van alle overige carnavals
verenigingen in onze parochies;
Gerrie Verstappen-Maessen.

Zondag 12 februari 6e Zondag door het jaar “Vervulling brengen”
9.00 uur Boukoul

10.30 uur Swalmen
Leny Manders-Suilen, fam. Manders en fam. Suilen;
Overleden ouders Sieben-Hermans,
Overleden ouders Schouenberg-Beurskens en familie.
Willy en Arnold Schouenberg, Jo Schouenberg;
Jrd. Gerard Janssen.

vrijdag 17 februari
14.30 uur Jan Baptist
Annie Geraedts-Thoolen en Piet Geraedts.

Zaterdag 18 februari
19.00 uur Swalmen

Zondag 19 februari: 7e Zondag door het jaar “Bemint en bidt”
9.00 uur Boukoul
Richard Schreurs.
10.30 uur Swalmen m.m.v. het kerkkoor
Zeswekendienst Andreas Ten Have;
Fien Leppers vwg. de verjaardag.

ASWOENSDAG 22 februari “Vasten”
9.00 uur Boukoul met asoplegging.
19.00 uur Swalmen met asoplegging.

Zaterdag 25 februari
19.00 uur Swalmen
Jrd. Tiny Konings;
Jrd. Wim Janissen;
Jrd. Frans Wijnhoven

Zondag 26 februari: 1e Zondag in de Veertigdagentijd
“Naar de Woestijn”
9.00 uur Boukoul
Jrd. Richard Schreurs.

10.30 uur Swalmen m.m.v. Marco Suvarnosaroto
Piet de Wit;
Mariet en Jo Doensen-Dingelstad en Loek Peters.
Zeswekendienst: Truus Wuts

KERKJOURNAAL

1. Op 3 februari vieren we de heilige Blasius van Sebaste
(Armenië). Hij leefde rond 316. Bisschop Blasius hield zich
vanwege de heersende christenvervolgingen onder keizer Licinius
(311-323) schuil in een bos. Volgens de legende leefde hij daar
in vrede met de wilde dieren. Elke dag kwamen ze hem zelfs
opzoeken om zich door hem te laten genezen. Hij werd bij toeval
gevonden, toen Romeinse soldaten op zoek waren naar wilde
beesten die men nodig had voor de spelen.
Alle dieren hadden zich bij hem verzameld zodat het hele bos leeg

was. Toen de soldaten de dieren gevonden hadden vonden ze Blasius ook en stopten hem in de gevangenis.

Blasius deed verschillende wonderen. De wonderbaarlijke genezing van het jongetje met de doorgeslikte visgraat ligt aan de basis van de zogeheten Blasiuszegen. U weet hoe het afliep. De visgraat schoot los en het kind was genezen, gered.

De Blasiuszegen is tegen keelziekten en ander kwaad wat een
mens kan schaden. Zo las ik onlangs dat hij ook helpt als er
dingen bij ons in het verkeerde keelgat schieten en dingen die
ons bij de keel grijpen en ons de adem nemen, en zo meer.

Dit jaar is de Blasiuszegen op 4 en 5 februari na de mis. De mensen die dat wensen komen in de kerk naar voren; de priester houdt bij elk twee -niet brandende- gekruiste kaarsen voor de keel en spreekt het volgende gebed uit:

‘Moge God u op voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius, behoeden tegen keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’
(de priester zegent de persoon die voor hem staat).
2. ACTIE KERKBALANS. Ook dit jaar hopen we op uw bijdrage te
mogen rekenen. Zonder uw financiële hulp kan de kerk in ons dorp
niet blijven bestaan. Hartelijk dank. Lambert Smeets.

3. Maria Lichtmis 2 februari. We vieren dat Maria, de moeder van
Jezus, de draagster is van dit goddelijke licht. De lichtprocessie
tijdens de mis van die dag is een huldeblijk aan de Moeder Gods,
vandaar de naam: Lichtmis. Jezus wordt opgedragen in tempel
waar de oude Simeon zegt dat dit Kind tot val en opstanding van
velen zal leiden. Als kerk kiezen wij voor de opstanding en bereiden
wij ons voor op die Goddelijke ontmoeting, door de sacramenten die
wij vieren en metterdaad, elke dag opnieuw.