Ga naar de inhoud

Op 20 november vierde Kerkkoor St. Caecilia weer eens het Caeciliafeest. Na een mooi gezongen Duitse Mis konden we maar liefst drie jubilarissen de Gregoriusmedaille opspelden en een oorkonde en fraaie bos bloemen overhandigen: Mien Heijmann-Geraedts (40 jaar lid), Lies Clumpkens-Cox en Shirley Simons-Driessen (25 jaar lid).

 

Home » Drie jubilarissen bij Kerkkoor St. Caecilia

Drie jubilarissen bij Kerkkoor St. Caecilia